Praktisk info

På denne siden finner dere masse praktisk informasjon om det å reise med oss i Cowboyreiser.

Alt fra informasjon om dine rettigheter som reisende med oss (Standard opplysningsskjema for pakkereiser) til hvordan dere som er så heldig å ha bestilt med oss, vil ha en egen app som oppdaterer din reiserute i sanntid til litt generell praktisk informasjon.

Er det noe dere lurer på utenom, er det alltid bare å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe!

 • Praktisk Informasjon - og først: Hvorfor er det praktisk å reise med oss?

  Å reise med oss i Cowboyreiser skal være enkelt, tydelig og givende.

  Vi ønsker at dere som reiser med oss skal få økt reiselyst, og skal føle en trygghet for til at deres reise blir ivaretatt fra begynnelse til slutt. For oss er det å tilby det lille ekstra for at deres Amerikatur skal bli ekstraordinær, svært viktig. For å få til dette skal vi være meget gode på pris, men BEST på kundeservice og opplevelser!

  Vi er eneste som tilbyr reiser til Amerika hvor dere har en egen app som reisende, hvor deres reiserute blir oppdatert i sanntid og dere kan chatte med oss underveis. Dette skal bidra til økt trygghet, og ikke minst, økt brukervennlighet som kunde av oss. Vi er ganske stolte av å tilby egen app!

  Vi har vært i deres sko. Og derfor skal du være trygg på at vi er ute etter å skape best mulig tur og opplevelse for dere; uansett budsjett og ønsker.

  Og ja, vi er medlem av Reisegarantifondet, som gir dere en stor trygghet rundt reisen!

  Ta kontakt med oss da vel!

 • Under følger Standardopplysningsskjema for pakkereiser til deg som kunde + Reisevilkår for Cowboyreiser AS

  Her finner dere Standardopplysningsskjema for pakkereiser! Her finner du informasjon om hva du er dekket av når du reiser med oss, gjennom pakkereiseloven. Det er jo en god bonus!

  Er det spm. til noe av dette ber vi dere ta kontakt før reisen, og om det er behov underveis i reisen.

 • Standardopplysningsskjema for pakkereiser (dine rettigheter og plikter som kunde hos oss)

  Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).

  Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Cowboyreiser AS har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

  Cowboyreiser AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

  Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven finner du i punktet nedunder (merket Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven).

 • Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven

  Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven:
  – Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås.

  – Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for korrekt levering av alle reisetjenestene som inngår i avtalen.

  – Reisende får et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.

  – Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, etter et rimelig varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.

  – Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.

  – Reisende kan avbestille reisen uten å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin helhet dersom et av pakkereisens vesentligste elementer, bortsett fra prisen, endres vesentlig. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før den begynner, har den reisende rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.

  – Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter avbestille pakkereisen før den begynner uten å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlige sikkerhetsproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.

  – I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisen begynner avbestille pakkereisen mot et passende og begrunnet gebyr.

  – Dersom vesentlige elementer av pakkereisen ikke kan leveres som avtalt etter at pakkereisen har begynt skal den reisende tilbys passende alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Den reisende kan si opp avtalen uten å betale gebyr dersom tjenestene ikke leveres etter avtalen, dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke avhjelper problemet.

  – Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.

  – Arrangøren må yte bistand til reisende i vanskeligheter.

  – Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisen er begynt, og transport inngår i pakkereisen, er den reisendes hjemtransport dekket av garantien. Cowboyreiser AS har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom tjenestene ikke leveres på grunn av Cowboyreiser ASs insolvens, kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

  Reisegarantifondet
  Boks 227 Sentrum
  4001 Stavanger
  Telefon: 51 85 99 40
  E-post: firmapost@rgf.no
  www.rgf.no

  Lov om pakkereiser og reisegaranti mv.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-25-57

 • Reisevilkår for Cowboyreiser AS

  Reisevilkår for Cowboyreiser AS

  Vi er stolt medlem av Reisegarantifondet, og selger reiser under den nye Loven om Pakkereiser. Flere av vilkårene er satt av Pakkereiseloven, og kan fremstå veldig formelt, men er for å sikre vi følger regelverket.

  Dette er våre generelle betingelser, og de gjelder for pakkereiser og ved bestilling hotell, leiebil og fly. Egne regler for aktiviteter/sightseeing, rancher, cruise, skiferie o.l. står nedunder, og dere plikter å sjekke igjennom alle våre vilkår.

  Vi gjør spesielt oppmerksom på at du som kunde bærer alt ansvar for å ha gyldig visum (f.eks. ESTA), gyldig pass og at du og dine reisende (voksne og barn) oppfyller evt. krav rundt reise (herunder oppfyller krav forskjellige land har rundt Covid-19 (alt fra vaksinasjon og testing))

  Bestilling og bestillingsavgifter:
  – Alle bestillinger hvor du som kunde gir din aksept til Cowboyreiser AS, er å anse som gyldig bestilling, både muntlig og skriftlig.
  – Etter aksept av tilbud vil vi sende depositumsfaktura på minst 10 % av bestillingen (minimum 2000,- NOK p.p.). Denne må betales innen 10 dager.
  – Vi sender ut faktura. Ønsker man betale med kredittkort, er det bare å ta kontakt med oss (gebyr for kredittkort vil tilkomme)
  – Enkelte ganger vil våre leverandører kreve betaling for deler eller hele beløpet ved bestilling. I så tilfelle dette skjer, opplyser vi deg om dette før bestilling.

  Endringer:
  – Ønsker du å endre din bestilling, tar vi en endringsavgift på 300,- per endring, per gang.
  – Endringer av flybilletter som er bestilt vil tilkomme pristillegg uansett, og egne priser opplyses om før evt. endring

  Betaling av reise:
  – Normalt forfaller hovedfaktura for reisen 40-60 dager før avreise.
  – Egne regler for betaling av reisen gjelder for flere av våre reiser og leverandører til reiser. Dette opplyser vi dere om i forkant av bestilling (ved tilbudsgivelse). Det er til enhver tid våre leverandørers gjeldende regler som gjelder, og de kan til tider overstyre våre egne regler.
  – Vi sender ut faktura. Vi kan tilby bruk av kredittkort og Vipps, da det kan tilkomme et serivcegebyr på 2-3 % av totalsum

  Priser:
  – Vi tar forbehold om endring av valutakurser, transportomkostninger som f.eks. økt drivstoffpris og endringer av skatter og avgifter. Herunder tilknyttet veier og flyplasser. Vi kan øke prisen opp til 8 % uten rett til å heve kjøpet pga. disse forbeholdene. Vi i Cowboyreiser AS må i tilfelle gi dere skriftlig beskjed senest 20 dager før avreise. Ved mer enn 8 % prisøkning står man fritt til å heve hele reisens kjøp, men det forutsetter skriftlig tilbakemelding til Cowboyreiser AS innen 3 dager etter mottatt varsel om prisøkning. Dette følger av Pakkereiseloven.

  Avbestilling (se egne vilkår for ski-/ranch-/gruppe-/cruisereiser og aktiviteter/sightseeing o.l. i forbindelse med reise):
  Ønsker dere å avbestille gjelder følgende generelle vilkår hos oss:
  – Inntil 105 dager før avreise: 500,- per person i avbestillingskostnad (trekkes av depositum)
  – 104 til 65 dager før avreise: Depositumbeløpet forfaller i sin helhet
  – 64 til 40 dager før avreise: 50 % av hele bestillingen forfaller i sin helhet
  – 39 dager og frem til avreise: Ingen refusjon (man må betale 100 % av bestilling – ingen unntak)
  – Refusjon på avbestilt reise tilbakebetales normalt innen 2-4 uker.

  Det beregnes i tillegg et ekspedisjonsgebyr på 250,- per bestilt reise ved avbestilling.

  Gjør oppmerksom på at en del turer og leverandører som hotell og resorter, har egne regler for avbestilling og vi opplyser om disse i tilbudet du mottar fra oss i forkant av bestilling. Du som kunde plikter selv å lese gjennom den informasjonen

  Avbestilling og endring av flyreiser, samt skireiser/gruppereiser/ranchreiser og aktiviteter/sightseeing o.l. på reiser:

  Her gjelder egne vilkår utover våre vilkår.

  – Flyreiser er i all hovedsak å anse som «ikke refunderbare» og i de fleste tilfeller ikke mulig endre. Om det er mulig å endre/kansellere mot avgift, vil denne bli oppgitt på forespørsel. Enkelte flybilletter er både mulig å kansellere og å endre, men det gjelder svært få billetter og er ofte mer kostbare. Spør oss om du lurer på hva kategori din billett er, men som sagt kan man som kunde regne med at flybilletter er «ikke refunderbare»/ikke mulig kansellere uten fullt gebyr

  – Skireiser vil ikke være mulig å avbestille etter bestilling. Noen skireiser vil kunne være mulig endre datoer mot gebyr, om det er tilgjengelighet

  – Gruppereiser, rancher, skiferier og cruise har egne vilkår ved bestilling, og opplyses om ved bestilling – om ikke opplyst, ber vi om at kunden tar kontakt for å få dem opplyst, men kunden kan alltid anse ranchopphold, skiferie og gruppereiser som ikke mulig å kansellere etter bestilling / ikke mulig å endre. Og forfaller med full betaling ved evt. avbestilling.

  – Aktiviteter, sightseeing, billetter til fornøyelsesparker/museumer, helikopterturer, guidede turer og alt annet av sorten «ting man finner på ferie/opplevelser», er å anse som ikke refunderbart og kan ikke kanselleres etter bestilling. Vi gjør alltid forsøk på å flytte arrangementet for kunde om flytting er nødvendig.

  Cruiserederienes vilkår overstyrer alltid våre vilkår. Be om vilkårene fra cruiseslskapene oversendt om du har spørsmål til dette. Om ikke anses det som du har akseptert cruiserederienes vilkår

  Forsinkelser:
  – Forsinkelser ifbm. flyreise, og kostnader tilknyttet dette, vil normalt flyselskapet dekke. Dette er ikke noe Cowboyreiser AS dekker. Endringer som oppstår pga. forsinkelser og endringer gjort av flyselskapet, må tas opp med flyselskapet – Cowboyreiser AS har ikke ansvaret for dette.

  Dog vil vi bemerke at vi selvsagt vi forsøke hjelpe deg som kunde med ombooking o.l. for tingene som er booket via oss som ikke handler om fly (herunder leiebil, overnatting, aktiviteter o.l.). Men dette er ikke noe vi tar på oss ansvar for og vi kan ikke garantere for at vi kan ordne ting som oppstår pga. flyselskapets endringer – men for våre kunder prøver vi med glede.

  Kundens ansvar:
  – Alltid les alle dokumenter sendt fra oss til deg/dere. Kunden bes lese nøye igjennom vilkår og betalingsfrister samt avbestillingsfrister.
  – Sjekk alle dokumenter du som kunde mottar fra oss for skrivefeil eller andre feil. Gi oss beskjed snarest om det oppdages

  – Informasjon du som kunde overleverer oss av personalia (navn, fødselsdato o.l.) må være korrekt. Om den ikke er korrekt, og vi bestiller i forhold til ikke korrekt informasjon, bærer du som kunde ansvaret for prisen det medfører å endre dette. Men vi tar kun betalt om det er en reell kostnad forbundet med dette. Eksempel: flybilletter må ha korrekt navn og er det gitt feil navnedetaljer fra kunde til oss, vil vi forsøke ordne dette, men om det medfører kostnader som endringsgebyr fra flyselskapet, vil du som kunde måtte bære dette. Men vi vil selvsagt assistere rundt dette så godt vi kan
  – Du som kunde er ansvarlig for å ha alle dine dokumenter og sjekket alle regelverk til din reise (pass, visum, forsikring, ESTA o.l.). Vi tar ikke ansvar for dette, om det medfører kansellert reise eller deler av reisen.

  – Du som kunde er alltid også ansvarlig å ha med gyldig kredittkort til innsjekk ved hoteller/aktiviteter/overnatting og ikke minst leiebil. Kredittkortet må stå i navnet til den som det er bestilt i sitt navn – altså sjekk voucher/bestillingsdokument for å se navnet på den bestillingen står på, og kredittkort må stå i tilsvarende navn

  Cowboyreiser og ansvar:
  – Vi påtar oss ikke ansvar for forsømmelser fra kundens side, og alle slike omkostninger må bæres av deg som kunde i sin helhet.
  – Omkostninger på grunn av streiker, start- og landingsforbud for fly, forsinkelser, værforhold eller andre forhold som ikke skyldes feil eller forsømmelser fra Cowboyreiser AS sin side, må bæres av den reisende i sin helhet. Dette i henhold til Pakkereiseloven
  – Dersom videre reise eller hjemreise må skje utenom den planlagte reiserute, må også alle disse ekstraomkostninger dekkes av den reisende. Vi er selvsagt behjelpelig så langt vi kan, og tar kun betalt om evt. ekstrakostnader tilkommer
  – Det tas forbehold om trykkfeil og at oppsatte ruter o.l. kan endres om forhold tilsier dette.

  Klager:
  – Skulle dere mot formodning ha en klage på deres bestilling, må dette fremmes direkte til reisemålet/bosted/leiebilselskapet e.l. Om det ikke fører frem, må dere ta kontakt (innen dere forlater stedet/hotellet e.l.) med våre lokale leverandører/agenter. Dere som kunder vil få kontaktinformasjon som dere må ta kontakt med i deres bestillingsdokument, og selvsagt på appen deres underveis. Dette må benyttes for å kunne klage i etterkant – unngår dere rekkefølgen vil dere ikke ha krav på noen erstatning
  – Skulle dere mot formodning ikke få den hjelpen dere føler dere skal ha, ber vi dere kontakte oss som en absolutt siste utvei i våre åpningstider – vi er i norsk tidssone og kun åpen vanlige hverdager mellom 09:00 og 16:00
  – All reklamasjon om mangler eller lignende må stilles til vår leverandør i USA/Canada på kontakttelefonnummeret dere har fått i bekreftelsesdokumentet med en gang mangel oppstår. Så må denne igjen fremmes oss, om ikke utbedret til ønsket standard, ved hjemkomst (se punktet under). Hvis ikke, frasier du som kunde deg retten til å påberope deg reklamasjon.
  – Ønsker du å fremme reklamasjon, må dette gjøres senest innen 1 måned etter deres hjemkomst

  Klageprosessen er satt av Pakkereiseloven, og gjengitt i feltet over om klager.

 • Her finner dere masse Praktisk Informasjon om reise til USA og evt Canada

  Her under vil dere finner diverse praktisk informasjon om USA reiser; alt fra pass til flyreiser.
  Spør oss gjerne om det er noe dere lurer på!

 • Pass, visum og toll i USA

  1. Du/dere som reiser er selv ansvarlig for at pass og visum er i orden før avreise og innen frister fastsatt av Amerikanske myndigheter. Du plikter selv å oppsøke korrekt informasjon, og vi garanterer ikke for at all informasjon på denne siden til enhver tid er gyldig. Vi påtar oss ingen ansvar for kansellert tur eller avvist innreise til USA pga dette. Sjekk gjerne ut USAs Ambassade for mer informasjon: www.usa.no

  2. Husk å sjekke at passet er maskinlesbart og ikke utløper før tidligst 6 mnd etter du har kommet hjem fra din drømmereise. Husk å sjekke passene til alle som reiser! Nødpass skrives IKKE ut til reiser til USA.

  3. Husk å søke om ESTA (innreisegodkjenning til USA) så snart du har bestilt turen. Dette foregår på nett, og du bruker følgende side (alle andre er falsk!): https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
  Prisen er 14 USD (ca 90-100,- NOK). Husk også å sjekke at du ble godkjent (kan av og til ta et par dager)

  4. Ved grensekontrollen i USA vil de be om ditt fingeravtrykk og de tar et bilde av deg. De spør deg gjerne også noen enkle spørsmål. Om du er usikker på hva de spør om, spør heller opp igjen. Svar høflig og så korrekt du kan.

  5. Dere må ha en gyldig adresse til første overnatting i USA. Husk evt skriftlig bekreftelse (en epost eller lignende dere kan fremvise om nødvendig) om dere ikke bor på hotell (typisk hos familie og venner).

  6. Er du ikke norsk eller skandinavisk statsborger, eller har dobbelt statsborgerskap, ber vi deg selv sjekke med USAs ambassade om regelverk for innreise.
  Gjør oppmerksom på helt spesielle regler om innreise om du har oppholdt deg i Iran, Irak, Syria eller Sudan etter 01. mars 2011.

  7. Vi anbefaler på det sterkeste at dere medbringer en skriftlig erklæring om en av to foreldre reiser alene med barn, uten begge foreldre med på tur. Eller om barnet/barnene reiser med andre, uten foreldrene tilstede. Anbefaler da også å ta med en kopi av foreldrenes pass.Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp til dette.

  8. For opphold mer enn 3 mnd (90 dager), må dere søke visum via den Amerikanske ambassaden.

  9. Når det gjelder toll, må dere passe på å ikke medbringe matvarer e.l. Dette må i aller høyeste grad tollklares i tilfelle.

  10. 1 liter brennevin eller vin og 200 sigaretter kan medbringes til USA og Canada tollfritt.
  Ved tilbakereise til Norge gjelder de norske regler for toll og tollfrie varer.

 • Flyreise (innsjekk, bagasje, endring av billett og uforutsette hendelser)

  1. Ved avreise fra Norge til USA anbefaler vi minimum 1,5 time, helst 2-3 timer, før avreise.
  Ved avreise fra USA til Norge, eller internt i USA, må du være på plass minst 3 timer før avreise.

  2. Sjekk alltid gate og terminal. Dette gjelder og spesielt i USA hvor større flyplasser med flere terminaler er vanlig. Er du usikker, spør flyplasspersonell en gang for mye, enn en gang for lite.

  3. Flyselskapet trenger å vite din personlia og adresse for første natten i USA. Dette fyller du inn i forkant av reisen på flyselskapets hjemmeside (anbefales). Evt kan dette gjøres i skranke/automat på flyplassen før avreise til USA.

  4. Flyselskapene bestemmer setene. Så vi kan ikke garantere for seter og at dere får sitte sammen. Skulle en situasjon hvor dere ikke blir sittende sammen oppstå, anbefaler vi snakke med flyselskapets representant i gate eller ved innsjekkingsskranke.

  5. Bagasje og størrelse osv.

  Avslutningsvis, skjer det uforutsette ting; oppfør deg. Snakk til dem rundt deg med respekt og gjerne med et smil. En ting vet vi i Cowboyreiser som har reist mye; sinne og utskjelling gir ikke resultat!

 • Reiseforsiking

  Dere må ikke under noen omstendighet reise, noen sted, uten reiseforsikring. Vi kan ikke understreke dette nok!

  Vi gjør spesielt oppmerksom på at du som kunde bærer alt ansvar for å ha gyldig visum, gyldig pass og at du og dine reisende (voksne og barn) oppfyller evt krav rundt reise (herunder oppfyller krav forskjellige land har rundt Covid-19 (alt fra vaksinasjon og testing))

 • Sykdom/helse

  Det er normalt ikke nødvendig med vaksine for USA og Canada (ikke Covid-19 relatert).
  Blir du syk på turen anbefaler vi deg å ta kontakt med lokale helsemyndigheter og forsikringsselskapet ditt.  og vi kan kun henvise til forsikringsselskap og helsemyndigheter i det aktuelle landet.

  Men ifbm Covid-19 vil Vi gjøre spesielt oppmerksom på at du som kunde bærer alt ansvar for å ha gyldig visum, gyldig pass og at du og dine reisende (voksne og barn) oppfyller evt krav rundt reise (herunder oppfyller krav forskjellige land har rundt Covid-19 (alt fra vaksinasjon og testing))

 • Penger/dollar/valuta

  Dollar brukes selvsagt i hele USA, og i Canada brukes kanadisk dollar. I USA/Canada er man mer vant til bruk av kontanter enn vi i Norge er, så vi anbefaler alltid ha litt kontanter med deg til tips, småting på veien eller om noe skulle skje.

 • Utenriksdepartementets reiseråd samt ambassader o.l.

  Vi ber deg sjekke og holde deg oppdatert på Utenriksdepartementets sider for reiseråd.
  Dette gjelder normalt ved spesielle hendelser.

  Her følger en liste over norske ambassade og konsulater i USA:
  Royal Norwegian Embassy
  2720 34th Street N.W,
  Washington, D.C. 20008
  Telefon: +1-202-333-6000

  Royal Norwegian Consulate General
  825 Third Avenue,
  38th Floor New York, N.Y. 10022-7584
  (On 50th Street between Second and Third Avenue)
  Tlf: +1 646-430-7500

  Royal Norwegian Consulate General
  3410 West Dallas street
  STE 100
  Houston, TX 77019-3807
  Tlf: +1 713-620-4200

  Royal Norwegian Consulate General
  575 Market Street, Suite 3950, San Francisco, CA 94105
  Tlf: +1 415-882-2000

  Her er kontaktinformasjon til Norges ambassade i Canada:

  Ottawa – Amb.
  150 Metcalfe Street, Suite 1300, Ottawa, Ont. K2P 1P1
  Tlf: +47 23 95 28 00
  Faks: +47 23 95 28 99
  Tlf : +1 613 238 6571
  Faks : +1 613 238 2765

  E-post: emb.ottawa@mfa.no

 • Våre priser og priseksempler

  Prisene man finner på våre sider er i de fleste tilfeller fra priser, og indikerer normalt fra laveste pris. Dette kan selvsagt avvike noe, og man må beregne at prisene kan være annerledes enn i våre eksempler. Spesielt er sesongvariasjoner det som gir størst prisforskjeller (typisk påske, sommerferie o.l.)

  Vi skreddersyr alle turer, og du som kunde skal være sikker at vi alltid etterstreber å gi deg best produkt for best mulig pris.

 • Vi kan hjelpe dere med mer enn bare hotell, leiebil, planlagte turer og fly!

  1. Har dere tenkt å gå innom severdigheter, show, fornøyelsesparker, sportsarrangement eller aktiviteter? Vi har et enormt kontaktnett som gjør at du kan komme deg «inn» på det meste. Til og med Superbowl!

  2. Har du tenkt på transport / transfer? Husk at vi hjelper med dette også.

  3. Vi er her for å hjelpe! Er du litt usikker, tenker på noe, eller hva som helst. Ta kontakt! Vi vil at drømmeturen deres skal bli nettopp det; drømmetur..

  Dere finner også våre generelle vilkår i eget punkt her på Praktisk Info. Vilkårene er generelle, og hver enkelt reise vil ha sine egne vilkår ifht regler fra gjeldende underleverandør til Cowboyreiser (spesielt tenker vi på de fleste type turer som ikke kun er fly, hotell og leiebil (som ranch, fottur med guide osv.).

LIGNENDE TURER

Roadtrip

Roadtrip i USA med Highway 1, Las Vegas og Grand Canyon

Dette er en «must do» roadtrip i USA! Dette er en av de gøyeste roadtripene vi har, og er perfekt for alle dem som er nysgjerrig på Vestkysten av USA. Denne roadtripen har alt fra nydelige strender og Highway 1 fra San Francisco til Los Angeles. Så en tur til Las Vegas hvor dere tar […]

Les mer
Unike reiser

Route 66 – «moderveien» i USA med Cowboyreiser

Drømmen om Route 66 er det ikke få som har – selve definisjonen på roadtrip og bilferie En roadtrip langs Route 66 er en reise gjennom både en svunnen tid og en reise til dagens moderne USA. Dere kan oppleve alt fra strendene i California til den mektige prærien i Midtvesten. Ikke minst med noen […]

Les mer
Sol og varme

Trygg og bekvem leie av feriehus i Florida

Gjør din Florida-ferie uforglemmelig med vårt brede utvalg av feriehus. Med trygghet som vår prioritet, tilbyr vi kvalitetshus over hele Florida, fra Orlando’s fornøyelsesparker til strendene langs kysten. Nyt friheten og komforten et feriehus gir, med sikkerheten ved å booke gjennom oss. Vårt utvalg av feriehus i Florida spenner fra komfortable leiligheter nær stranda til […]

Les mer